21 Şubat 2011 Pazartesi

amigurumi şirin (anlatımlı)

Mazemeler
2 adet mavi ip
2adet beyaz ip
Bir miktar siyah ip
3mm tığ
ŞAPKA (beyaz ip)
Sıra 1: 6 adet sık iğne ile sihirli halka yaparak başla (6)
Sıra 2: herbir sık iğne içine 2 sık iğne, 6kez tekrarla (12)
Sıra 3: (1sık iğne, 1artır) 6kez tekrarla (18)
Sıra 4-5: her bir sık iğne içine 1 sık iğne(18)
Sıra 6: (2 sık iğne, 1artır) 6 kez tekrarla (24)
Sıra 7-8: her bir sık iğne içine 1 sık iğne (24)
Sıra9:(3sık iğne, 1artır) 6kez tekrarla (30)
Sıra10-11-12-13: (herbir sık iğne içine 1 sık iğne (30)
Sıra14: (4 sık iğne,1 artır) 6kez tekrarla (36)
Sıra 15-16-17-18:(herbi sık iğne içine 1sık iğne) (36)
Sıra 19: (5 sık iğne bir artır) 6kez tekrarla (42)
Sıra 20-21-22-23: (herbi sık iğne içine 1 sık iğne) (42)
Sıra24:(6sık iğne 1 artır) 6kez tekrarla (48)
Sıra 25:(herbir sık iğne içine1 sık iğne (48)
Sıra26: (7sık iğne bir artır)6kez tekrarla (54)
Sıra27: (her bir sık iğne içine bir sık iğne) (54)
Sıra28:( 8sık iğne 1 artır) 6kez tekrarla (60)
Sıra29: (herbi sık iğne içine 1 sık iğne) (60)
Sıra30: (9 sık iğne 1 artır) 6kez tekrarla (66)
Sıra31: (herbir sık iğne içine 1 sık iğne) (66)
Sıra32: (10 sık iğne 1 artır) 6 kez tekrarla (72)
Sıra33-34: (herbir sık iğne için 1sık iğne) (72)
Sıra35: (11sık iğne 1 artır) 6kez tekrarla (78)
Sıra36: her bir sık iğne için bir sık iğne) (78)
Bitti
KAFA (mavi ip)
Sıra 1: 6 adet sık iğne ile sihirli halka yaparak başla (6)
Sıra 2: herbir sık iğne içine 2 sık iğne, 6kez tekrarla (12)
Sıra 3: (1sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (18)
Sıra 4:(2sık iğne,1 artır)6kez tekrarla (24)
Sıra 5: (3sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (30)
Sıra 6: (4sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (36)
Sıra 7: (5sık iğne, 1 artır) 6kez tekra Sıra (42)
Sıra 8: (6sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (48)
Sıra 9: (7sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (54)
Sıra 10: (8sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (60)
Sıra 11: (9sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (66)
Sıra 12: (10sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (72)
Sıra 13: (11sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (78)
Sıra 14: (12sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (84)
Sıra15-24: (her bir sık iğne içine 1 sık iğne) (84)
Sıra25: (12sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (78)
Sıra26: (11sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (72)
Sıra27: (10sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (66)
Sıra28: (9sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (60)
Sıra29: (8sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (54)
Sıra30: (7sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (48)
Sıra31: (6sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (42)
Sıra32: (5sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (36)
Sıra33: (4sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (30)
Sıra34: (3sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (24)
Sıra35: (2sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (18)
Sıra36: (1sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (12)
Sıra37: (her bir sık iğne içine 1 sık iğne) (12)
eksilterekİçini doldurmayı unutma bitir.
GÖVDE beyaz
Sıra 1: 6 adet sık iğne ile sihirli halka yaparak başla (6)
Sıra 2: herbir sık iğne içine 2 sık iğne, 6kez tekrarla (12)
Sıra 3: (1sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (18)
Sıra 4:(2sık iğne,1 artır)6kez tekrarla (24)
Sıra 5: (3sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (30)
Sıra 6: (4sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (36)
Sıra7: (her bir sık iğne içine 1 sık iğne) (36)
Sıra 8: (5sık iğne, 1 artır) 6kez tekra Sıra (42)
Sıra9: (her bir sık iğne içine 1 sık iğne) (42)
Sıra 10: (6sık iğne, 1 artır) 6kez tekra Sıra (48)
Sıra11: (her bir sık iğne içine 1 sık iğne) (48)
Sıra 12: (7sık iğne, 1 artır) 6kez tekra Sıra (54)
Sıra13: (her bir sık iğne içine 1 sık iğne) (54)
Sıra 14: (8sık iğne, 1 artır) 6kez tekra Sıra (60)
Sıra15-16: (her bir sık iğne içine 1 sık iğne) (60)
İp değiştiriyoruz MAVİ ip devam ediyoruz
Sıra17-18: (her bir sık iğne içine 1 sık iğne) (60)
Sıra19: (8sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (54)
Sıra2o: (her bir sık iğne içine 1 sık iğne) (54)
Sıra21: (7sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (48)
Sıra22: (her bir sık iğne içine 1 sık iğne) (48)
Sıra23: (6sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (42)
Sıra24-25: (her bir sık iğne içine 1 sık iğne) (42)
Sıra26: (5sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (36)
Sıra27-28: (her bir sık iğne içine 1 sık iğne) (36)
Sıra29: (4sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (30)
Sıra:30 (her bir sık iğne içine 1 sık iğne) (30)
Sıra31: (3sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (24)
Sıra32-36: (her bir sık iğne içine 1 sık iğne) (24)
PARMAKLAR mAVİ
Başparmak 2 adet
Sıra 1: 6 adet sık iğne ile sihirli halka yaparak başla (6)
Sıra 2: herbir sık iğne içine 2 sık iğne, 6kez tekrarla (12)
Sıra 3-5: her bir sık iğne içine 1 sık iğne(12)
İşaretparmak 2 adet
Sıra 1: 6 adet sık iğne ile sihirli halka yaparak başla (6)
Sıra 2: herbir sık iğne içine 2 sık iğne, 6kez tekrarla (12)
Sıra 3-8: her bir sık iğne içine 1 sık iğne(12)
Ortaparmak2adet
Sıra 1: 6 adet sık iğne ile sihirli halka yaparak başla (6)
Sıra 2: herbir sık iğne içine 2 sık iğne, 6kez tekrarla (12)
Sıra 3-9: her bir sık iğne içine 1 sık iğne(12)
Serçeparmak2adet
Sıra 1: 6 adet sık iğne ile sihirli halka yaparak başla (6)
Sıra 2: herbir sık iğne içine 2 sık iğne, 6kez tekrarla (12)
Sıra 3-7: her bir sık iğne içine 1 sık iğne(12)
KOL 2adet
Birleştirmeyi biliyorsunuzdur bilmeyen forumda el yapımı anlatılıyor
Parmakların üzerinden devam ediyoruz
Sıra 1: her bir sık iğne içine 1 sık iğne(36) oluyor
Sıra2: (4sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (30)
Sıra 3: her bir sık iğne içine 1 sık iğne(30)
Sıra4: (3sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (24)
Sıra 5-6-7: her bir sık iğne içine 1 sık iğne(24)
Sıra8: (2sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (18)
Sıra 9-23: her bir sık iğne içine 1 sık iğne(18)
İçini doldurmayı unutma kapatıyoruz sabredin az kaldı
Sıra24: (1sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (12)
Sıra 25 eksilterek bitir.
Kolda bitti çok şükür
BURUN mavi
Sıra 1: 6 adet sık iğne ile sihirli halka yaparak başla (6)
Sıra 2: herbir sık iğne içine 2 sık iğne, 6kez tekrarla (12)
Sıra 3: (1sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (18)
Sıra 4:(2sık iğne,1 artır)6kez tekrarla (24)
Sıra 5: (3sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (30)
Sıra 6: (4sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (36)
Sıra 7-8-9-10: her bir sık iğne içine 1 sık iğne(36)
Sıra11: (4sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (30)
Sıra12: (3sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (24)
Sıra13: (2sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (18)
Sıra14: (1sık iğne bir eksit) 6kez tekrarla (12)
Sıra15: (her bir sık iğne içine 1 sık iğne) (12)
BİTTİ doldur tik
AYAK mavi
15 zincir çekiyoruz zincirin etrafını dönerek doldurcaz
Ön ve arka kısımdan artırıyoruz göz kararı 4 sıra bu şekilde devam et zincirin etrafını birdafa
dolanmak bir sıra oluyor.
Sıra 5-9: herbir sık iğne içine bir sık iğne.
Sıra10: (1o sık iğne bir eksit)
Ön kısmı yani ayagın burun kısmı belirliyoruz 24 sık iğne olcak ve şimdi burun kısmı hariç
herbir sık iğne içine bir sık iğne dolduruyoruz sadece burun kısmını eksiltme yapcaz .
Burun kısmı 24 sık iğneden bahsediyorum (4 sık iğne bir eksiltiyosun ), arka tarafı herbir sık
iğne içine bir sık iğne dönüyoruz tekrar buruna geliyoruz (3 sık iğne 1 eksilt) arka yine aynı
herbir sık iğne içine bir sık iğne.
Şimdi bir sırada herbir sık iğne içine bir sık iğne burun tarafıda.
1 turda 8 sık iğne bir eksilt ondan sonra göz kararı eksilt en son 28 sık iğne kalcak ayak bu
şekilde bitiyor biliyorum anlamadınız ben bukadar anlata bildim bilenler bi el atıp ayagı anlata
bilir.
BACAK
5 sıra herbir sık iğne içine bir sık iğne yapıyoruz, diz kapağı ayagın burun tarafına ayarlayın
16 tane çift dolgu yapılacak iki trabzon yapıp ikisini birden çekcez işte bu şekil 16 tane
yapıyoruz dizin arka tarafını herbir sık iğne içine bir sık iğne, şimdide bir sıra herbir sık iğne
içine bir sık iğne dolduruyoruz ve bir sıra daha 16 tane çift dolgu yapıyoruz . şimdide
dolguların üzerini (3sık iğne bir eksil) arkadan eksiltme yapmıyıruz bir tur herbir sık iğne
içine bir sık iğne dizkapagının üzerine gelince 2 sık iğne bir eksilt diz kapagın arkasından hiç
eksiltmiyoruz işte böyle böylelikle bir sıra herbir sık iğne içine bir sık iğne diz kapagının
üzerinden eksiltime yapıyoruz sadece bu şekilde devam ediyoruz ve kesiyoruz.
biri bunu anlaşılırYARabbel alemin amin şekilde yazsın, diyer yerlerde sorun yok rahatlıkla
öre bilirsiniz ayagıda anlarsınız inşaAllah.
KULAK
Sıra 1: 6 adet sık iğne ile sihirli halka yaparak başla (6)
Sıra 2: herbir sık iğne içine 2 sık iğne, 6kez tekrarla (12)
Sıra 3: (1sık iğne, 1 artır) 6kez tekrarla (18)
Sıra 4herbir sık iğne içine 1 sık iğne (18)
YAPMAK İSTEYENLERE ŞİMDİDEN KOLAY GELSİN :)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder